CNAS – Pachetul de servicii medicale în asistenta medicala primara

Grupa de vârstă gen Număr de puncte/ persoană/an Valoare garantată a
punctului per capita în vigoare (lei)
Valoare decontată medic
specialist/ persoană/an (lei)
Valoare decontată medic primar/
persoană/an (lei)
Valoare decontată medic /
persoană/an (lei)
c0 c1 c2 c3 c4=c2*c3 c5=c4+c4*20% c6=c4-c4*10%
0 – 3 ani M 13.0 10      
F 13.0 10      
4-18 ani M 8.0 10      
F 8.0 10      
19-39 ani M 3.0 10      
F 4.0 10      
40-59 ani M 7.0 10      
F 8.0 10      
60+ ani M 11.0 10      
F 11.0 10      
             
             
Denumire serviciu medical Frecvenţă/Plafon Nr. Puncte pentru serviciile decontate prin plata pe serviciu Valoare minim garantată a punctului pe serviciu în vigoare (lei) Tarif decontat pe serviciu pentru medic specialist Tarif decontat pe serviciu pentru medic primar Tarif decontat pe serviciu pentru medic
c1 c2 c3 c4 c5=c3*c4 c6=c5+c5*20% c7=c5-c5x10%
A. Pachet minimal            
1. Servicii medicale pentru situaţiile de
urgenţă medico-chirurgicală
1 consultaţie per persoană pentru fiecare situaţie de urgenţă 5,5 puncte/consultaţie 4      
2. Supraveghere şi depistare de boli cu potenţial endemo-epidemic 1 consultaţie per persoană pentru fiecare boală cu potenţial endemo-epidemic suspicionată şi confirmată, inclusiv pentru bolnavul TBC nou descoperit activ de medicul de familie 5,5 puncte/consultaţie 4      
3. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lehuziei          
a) luarea în evidenţă în primul trimestru; 1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie 4      
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; 1 consultaţie pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie 4      
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 2 consultaţii pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie 4      
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate
– la domiciliu;
1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie 4      
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere
– la domiciliu;
1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie 4      
4. Servicii de planificare familială 2 consultaţii/an calendaristic/persoană 5,5 puncte/consultaţie 4      
5. Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces 1 examinare la domiciliu 15 puncte/examinare pentru constatarea decesului 4      
6. Servicii de prevenţie          
Consultaţia preventivă pentru persoanele în vârstă de peste 18 ani 1 consultaţie o dată la 3 ani calendaristici 5,5 puncte/consultaţie 4      
B. Pachet de bază          
1. Serviciile medicale preventive şi profilactice acordate asiguraţilor cu vârsta 0 – 18 ani          
a) – la externarea din maternitate
– la domiciliul copilului
1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie 4      
b) – la 1 lună –
– la domiciliul copilului
1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie 4      
c) – la 2, 4, 6, 9, 12, 15, 18, 24 şi 36 luni 1 consultaţie pentru fiecare din lunile nominalizate 5,5 puncte/consultaţie 4      
d) – de la 4 la 18 ani 1 consultaţie/an/asigurat 5,5 puncte/consultaţie 4      
2. Monitorizarea evoluţiei sarcinii şi lăuziei          
a) luarea în evidenţă în primul trimestru; 1 consultaţie 5,5 puncte/consultaţie 4      
b) supravegherea, lunar, din luna a 3-a până în luna a 7-a; 1 consultaţie pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie 4      
c) supravegherea, de două ori pe lună, din luna a 7-a până în luna a 9-a inclusiv; 2 consultaţii pentru fiecare lună 5,5 puncte/consultaţie 4      
d) urmărirea lehuzei la externarea din maternitate
– la domiciliu;
1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie 4      
e) urmărirea lehuzei la 4 săptămâni de la naştere –
– la domiciliu;
1 consultaţie la domiciliu 15 puncte/consultaţie 4      
3. Evaluarea, intervenția și monitorizarea adultului asimptomatic          
a) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani 2 consultaţii/asigurat o dată la 3 ani calendaristici pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie 4      
b) asiguraţi cu vârsta între 18 şi 39 ani – persoane asimptomatice depistate cu risc înalt 1 – 2 consultaţii/asigurat anual pentru completarea riscogramei 5,5 puncte/consultaţie 4      
c) asiguraţi cu vârsta >40 ani 1 – 3 consultaţii/asigurat/pachet prevenţie anual; consultaţiile pot fi acordate într-un interval de maxim 6 luni consecutive; Până la 21 puncte /pachet de prevenţie; intervalul de 6 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul pachetului;
Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată
4      
c.1) consultație evaluare inițială 1 consultație/pachet prevenție 5,5 puncte/consultație 4      
c.2) consultaţie pentru intervenție individuală privind riscurile modificabile 1 consultație /pachet prevenție 5,5 puncte/ședință 4      
c.3) consultație pentru monitorizare/control 1 consultație/pachet prevenție 10 puncte/consultație 4      
4. Servicii medicale curative          
a) Consultaţia în caz de boală pentru afecţiuni acute, subacute şi acutizările unor afecţiuni cronice 2 consultaţii/asigurat/episod 5,5 puncte/consultaţie 4      
a1) Consultaţiile pentru bolile cu potenţial endemoepidemic ce necesită izolare, acordate la distanță 2 consultaţii/asigurat/episod 5,5 puncte/consultaţie 4      
b) Consultaţii periodice pentru îngrijirea generală a asiguraţilor cu boli cronice – la cabinet 1 consultaţie/asigurat/lună 5,5 puncte/consultaţie 4      
b1) Consultaţiile pentru afecţiunile cronice acordate la distanţă 1 consultaţie/asigurat/lună 5,5 puncte/consultaţie 4      
c) Management de caz:          
c.1) evaluarea iniţială a cazului nou            
c.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării; 4      
c.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă – BPOC 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării; 4      
c.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; 5,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării; 4      
  O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea Suplimentar 5,5 puncte/ asigurat – caz nou confirmat de medicul de specialitate pentru fiecare dintre serviciile prevăzute la pct. c.1.1), c.1.2) şi c.1.3) 4      
c.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă – BPOC, boală cronică de rinichi) 2 consultaţii în cadrul – monitorizării managementului de caz 6 puncte/consultaţie în cadrul monitorizării – management de caz; Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim între cele 2 consultaţii este de 90 de zile;
O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive, calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.
4      
5. Servicii la domiciliu:          
a) Urgenţă 1 consultaţie pentru fiecare situaţie de urgenţă 15 puncte/consultaţie 4      
b) Episod acut/subacut/ acutizări ale bolilor cronice 2 consultaţii/episod 15 puncte/consultaţie 4      
c) Boli cronice 1 consultație/asigurat/lună 15 puncte/consultaţie 4      
d) Management de caz pentru asiguraţii nedeplasabili înscrişi pe lista proprie            
d.1) evaluarea iniţială a cazului nou            
d.1.1) evaluarea iniţială a cazului nou de HTA, dislipidemie şi diabet zaharat tip 2 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării; 15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; 4      
d.1.2) evaluarea iniţială a cazului nou de astm bronşic şi boala cronică respiratorie obstructivă – BPOC 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării; 15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; 4      
d.1.3) evaluarea iniţială a cazului nou de boală cronică de rinichi 3 consultaţii ce pot fi acordate într-un interval de maxim 3 luni consecutive; intervalul de 3 luni are ca dată de început data primei consultaţii în cadrul evaluării; 15,5 puncte/consultaţie în cadrul evaluării iniţiale a cazului nou; 4      
  O singură dată, în trimestrul în care a fost făcută confirmarea Suplimentar 5,5 puncte/asigurat – caz nou confirmat de medicul de specialitate 4      
d.2) monitorizare pentru una sau mai multe dintre bolile cronice incluse în managementul de caz (HTA dislipidemie şi diabet zaharat tip 2, astm bronşic şi boala respiratorie obstructivă – BPOC, boală cronică de rinichi) 2 consultaţii în cadrul – monitorizării managementului de caz 16 puncte/consultaţie în cadrul monitorizării- management de caz;
– Se raportează fiecare consultaţie odată cu activitatea lunii în care a fost efectuată, iar intervalul maxim între cele 2 consultaţii este de 90 de zile;
– O nouă monitorizare de management de caz se efectuează după 6 luni consecutive calculate faţă de luna în care a fost efectuată cea de a doua consultaţie din cadrul monitorizării anterioare a managementului de caz.
4      
e) Constatarea decesului cu sau fără eliberarea certificatului constatator de deces 1 examinare la domiciliu 15 puncte/examinare pentru constatarea decesului 4      
6. Administrare schemă tratament direct observat (DOT) pentru bolnavul TBC confirmat conform schemei stabilite de către medicul pneumolog 40 de puncte/ lună /asigurat cu condiția realizării schemei complete de tratament 4      
7. Confirmare caz oncologic pentru fiecare caz suspicionat de medicul de familie și confirmat de medicul specialist se acorda punctaj suplimentar 15 puncte/caz/în luna în care medicul de familie a primit confirmarea 4      
8. Serviciile medicale adiţionale          
a)       Spirometrie maxim trei servicii/oră 10 puncte/serviciu 4      
b)       Măsurarea ambulatorie a tensiunii arteriale 24 ore maxim trei servicii/oră 20 puncte/serviciu 4      
c)       Măsurarea indicelui de presiune gleznă – braț maxim trei servicii/oră 10 puncte/serviciu 4      
d)       Efectuarea și interpretarea electrocardiogramei pentru monitorizarea bolilor cardiovasculare confirmate maxim trei servicii/oră 10 puncte/serviciu 4      
        Tarif (lei) Tarif (lei) Tarif (lei)
e) ecografie generală – abdomen şi pelvis Maximum 3 investigaţii pe oră/medic     60 lei 60 lei 60 lei